nou pa vle lamè, edikasyon nou vle.

nou pa vle lamè, edikasyon nou vle.